KmBryza Krynica Morska pokoje oraz apartamenty z klimatyzacją i aneksem kuchennym

Krynica Morska aneks kuchenny


KmBryza Krynica Morska - pokoje i apartamenty nad morzem z klimatyzacją i aneksem kuchennym, atrakcyjne ceny, doskonałe dla miłośników windsurfingu oraz wędkarzy

Apartamenty i pokoje
do wynajęcia

Bajkowe wakacje nad polskim morzem

Nasze apartamenty

KmBryza Krynica Morska pokoje oraz apartamenty z klimatyzacją i aneksem kuchennym

KmBryza Krynica Morska noclegi kwatery aneks kuchenny

Regulamin/RODO

REGULAMIN POBYTU GOŚCI W WILLI BRYZA

1.   Doba rozpoczyna się o godz. 16, a kończy o godz. 11.

2.   W godzinach od 22 do 7 rano obowiązuje cisza nocna.

3.   Gospodarz obiektu nie odpowiada za szkody na parkingu wyrządzone przez osoby trzecie, a także za utratę pojazdu. Miejsca parkingowe są przeznaczone jedynie dla samochodów osobowych.

4.   W pokojach i na korytarzach obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

5.   W pokojach zabronione jest czyszczenie i smażenie ryb.

6.   W przypadku skrócenia pobytu płatności nie podlegają zwrotowi.

7.   Za szkody materialne spowodowane niewłaściwym użytkowaniem pokoju odpowiada wynajmujący.

8.   Wszelkie usterki należy zgłaszać niezwłocznie gospodarzowi.

9.   Zabronione jest używanie w pokojach grzałek i innych urządzeń elektrycznych nie będących wyposażeniem pokoju (nie dotyczy ładowarek, urządzeń RTV, komputerów)

10.   Za bezpieczeństwo dzieci na terenie obiektu oraz szkody odpowiadają rodzice.

11.   W przypadku zgubienia lub uszkodzenia karty magnetycznej gość obowiązany jest zapłacić opłatę w wysokości 100 zł.

12.   Przyjmowanie gości w pokoju jest dozwolone jedynie po uzgodnieniu z gospodarzem w godzinach od 10 do 22.

13.   Pokój należy pozostawić w stanie technicznym zgodnym ze stanem w dniu przyjazdu.

14.   Zabronione są wszelkie zachowania zakłócające wypoczynek mieszkańców.

15.   Zwrot zadatku w przypadku rezygnacji z rezerwacji:

       przed upływem 21 dni od dnia przybycia zwrot w 100%

       przed upływem 14 dni od dnia przybycia zwrot w 50%

       poniżej 14 dni od dnia przybycia zadatek nie zostanie zwrócony

16.  Zapraszamy bez zwierząt.

RODO

 1. Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE, zwanym dalej „RODO”, administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Willa Bryza, ul. Wczasowa 4, Krynica Morska, kmbryza@wp.pl, tel. 515433342.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej – rezerwacji i realizacji umowy o świadczenie usługi agroturystycznej, tj.:
 • realizacji rezerwacji, wystawienia faktur, przekazywania informacji handlowych,
 • kontaktowania się w celach związanych ze świadczeniem usług,
 • monitorowania jakości świadczonych usług,
 • wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych, ciążących na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, m.in. zapewnienie bezpieczeństwa na terenie obiektu poprzez monitoring wizyjny.

 

 1. Przetwarzamy następujące Pani/Pana dane osobowe:
 • imię i nazwisko osoby rezerwującej lub pozostającej na pobycie
 • numer telefonu
 • adres zamieszkania
 • adres poczty e-mail
 • Pesel
 1. Dane osobowe otrzymaliśmy od Pani/Pana podczas nawiązywania współpracy i przy dokonywaniu rezerwacji pobytu w naszym obiekcie.
 1. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.
 1. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach:
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przez okres wskazany w przepisach podatkowych i rachunkowych,
 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • przez okres przedawnienia roszczeń, maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy,
 • archiwizowanie danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, np. ustawa o rachunkowości – przez okres wskazany w odpowiednich przepisach – co do zasady 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce np. wystawienie faktury, rozwiązanie umowy.
 1. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • uzyskania od Administratora potwierdzenia, jakie przetwarza on Pani/Pana dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych oraz ich kopię,
 • żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 • żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Pani/Pana danych osobowych. Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć Pani/Pana dane osobowe, pod warunkiem, że usunięcia danych nie zabraniają przepisy prawa,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych w uzasadnionych przypadkach,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy: przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją oraz gdy: Pani/Pana dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
 1. Podane dane osobowe mogą zostać przekazane, z zachowaniem wszelkich zasad ochrony danych osobowych wymaganych prawem, zaufanym podmiotom współpracującym z Administratorem, tylko w związku z realizacją celów opisanych wcześniej. Dane mogą być udostępniane również innym odbiorcom w celu wykonania ciążącego na nas obowiązku prawnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 1. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.